• Dansk
  • English

Campus Vordingborg

Abonnér på Kalender

Åbningstider

Uge

Her kan du booke en bibliotekar.

Skal du eller din gruppe i gang med informationssøgning i forbindelse med bachelorprojekt eller hovedopgave, er det muligt at bestille vejledningstid ved en bibliotekar. Vejledningen varer 30-60 minutter. Tilbuddet er henvendt til studerende og kursister på Professionshøjskolen Absalon.

book en bi

Du kan få vejledning til følgende:

  • at opbygge en søgestrategi
  • at vælge relevanter databaser
  • at søge i konkrete databaser

Oplysninger vi skal bruge:

  • antal gruppemedlemmer
  • emne og evt. problemformulering
  • hvor du har søgt – og hvad du har du fået ud af dine søgninger?
  • Min. 2 dato ønsker

Campus Vordingborg

Vordingborg ny indretning

bibliotekets lukkedage her i efteråret:

onsdag - 12/9 - hele dagen grundet diverse undervisning

torsdag - 13/9 - lukket til kl. 13

fredag - 21/9 - lukket fra kl. 12

onsdag - 3/10 - lukket hele dagen pga. personalemøde

torsdag - 4 /10 - lukket mellem 12.15 og 13.15 grundet en stor LEGO-turnering

fredag - 26/10 - lukket fra kl. 12

tirsdag - 6/11 - lukket til 10.15

fredag - 8/11 - hele dagen

Vi beklager ulejligheden, hvis den opstår......

 

the library will be closed at certain dates during fall:

Wednesday, September 12th - all day

Thursday, September 13th - untill 14

Friday, September 21st - from 12

Wednesday, October 3th - all day due to staff meeting

Thursday, October 4th - 12.15 - 13.15 - due to a LEGO tournament

Friday, October 26th - from 12

Tuesday, November 6th - closed untill 10.15

friday, november 8th all day

Hope for your understanding......

 

 

best regards Annemette and Jette

 

 

Bibliotekets telefonnr:  7248 3507

og ellers er I velkomne til at benytte CHAT-funktionen, som fremkommer, når I søger.

 

Biblioteket i Vordingborg ligger i B11, hvor vi betjener studerende, kursister, undervisere samt andre ansatte på lærer- og pædagoguddannelsen. Biblioteket samarbejder med Center for Undervisningsmidler (CFU) som ligger lige foran biblioteket.

Bibliotekets samling har hovedvægt på det pædagogiske, psykologiske, socialfaglige og fagdidaktiske område. Hertil kommer fagområderne dansk, matematik, historie, samfundsfag, natur/teknik og kristendomskundskab/religion. Endvidere rådes over en særsamling af litteratur på engelsk, især rettet mod internationale studerende.

Hvad vi ikke selv har her i Vordingborg, kan vi skaffe fra en af de 5 øvrige afdelinger ved Professionshøjskolen Absalon via den daglige kørselsordning eller fra det øvrige biblioteksvæsen via den nationale kørselsordning.

 

Dear international students

As you might have noticed this database is not totally updated in english so whenever you have a question, do not hesitate: visit the library and we will help you!!

Or use our chat. It appears when you search the database. 

Or use my mail: jha@pha.dk or Annemettes: aha@pha.dk

best regards Annemette and Jette

 

Jette        

Jette HansenAnnemette Holst Andersen
BibliotekarBibliotekar
7248 14697248 1465
jha@pha.dkaha@pha.dk