• Dansk
  • English

Campus Vordingborg

Abonnér på Kalender

Åbningstider

Uge

Her kan du booke en bibliotekar.

Skal du eller din gruppe i gang med informationssøgning i forbindelse med bachelorprojekt eller hovedopgave, er det muligt at bestille vejledningstid ved en bibliotekar. Vejledningen varer 30-60 minutter. Tilbuddet er henvendt til studerende og kursister på Professionshøjskolen Absalon. Du har først booket en bibliotekar, når du har modtaget et svar i din mail med bekræftelse på dato og tidspunkt.

book en bi

Du kan få vejledning til følgende:

  • at opbygge en søgestrategi
  • at vælge relevanter databaser
  • at søge i konkrete databaser

Oplysninger vi skal bruge:

  • antal gruppemedlemmer
  • emne og evt. problemformulering
  • hvor du har søgt – og hvad du har du fået ud af dine søgninger?
  • Min. 2 dato ønsker

Campus Vordingborg

Vor_bib

Kig forbi dit campus bibliotek

Biblioteket i Vordingborg ligger i B11, hvor vi betjener studerende, kursister, undervisere samt andre ansatte på lærer- og pædagoguddannelsen. Biblioteket samarbejder med Center for Undervisningsmidler (CFU) som ligger lige foran biblioteket.

Bibliotekets samling har hovedvægt på det pædagogiske, psykologiske, socialfaglige og fagdidaktiske område. Hertil kommer fagområderne dansk, matematik, historie, samfundsfag, natur/teknik og kristendomskundskab/religion. Endvidere rådes over en særsamling af litteratur på engelsk, især rettet mod internationale studerende.

Hvad vi ikke selv har her i Vordingborg, kan vi skaffe fra en af de 7 øvrige afdelinger ved Professionshøjskolen Absalon via den daglige kørselsordning eller fra det øvrige biblioteksvæsen via den nationale kørselsordning.

 

Dear international students

We have collection of books in english and online access to more than 90.000 journals.

Whenever you have a question, do not hesitate: visit the library and we will help you!!

Or use our chat. It appears when you search the database. 

Or use our mail: aha@pha.dk - sha@pha.dk

best regards Annemette and Søren

 

         

Annemette Holst Andersen  Søren Hansen
InformationsspecialistInformationsspecialist
7248 14657248 1070
aha@pha.dksha@pha.dk