• Dansk
  • English

Optimer din tid med studiegruppen

Optimer din tid med studiegruppen

En af metoderne din studiegruppe kan bruge for at sikre at I får mest muligt ud af jeres studiegruppemøder er ved at arbejde med en udrettedagsorden.

 

En udrettedagsorden hjælper jer med at strukturere jeres møder, og sikrer at dagens opgaver bliver gennemført inden for en overskuelig tidsramme. Udrettedagsordenen sørger også for, at gruppens lederrolle går på skift, så I nemmere kan komme til at arbejde som en samlet enhed.

 

Sådan arbejder man med en udrettedagsorden

1) Aftal indbyrdes i gruppen, hvad I skal nå i løbet af jeres møde, og saml gerne op ved mødets afslutning.

 

2) Fastlæg jeres aktiviteter i emner, og prioriter jeres opgaver sammen - I skal altså prøve at blive enige om hvad der er vigtigst og hvor meget tid der skal sættes af til de forskellige opgaver.

 

3) Sørg for at udrettedagsorden ikke bare indeholder de emner i ønsker at arbejde med, men også de mål i ønsker at få opnået, en skitse for hvordan I ønsker at opnå dette mål og en realistisk tidsramme for hvor meget tid der sættes af til at opnå dette mål.

 

4) Udpeg en vilkårlig facilitator for dagens møde, det kan f.eks. være den der er født først på året, den hvis navn kommer først i alfabetet, den der har haft flest kæledyr m.m. Lad herefter facilitatoren stå for at lede dagens møde, og for at sørge for at gruppen holder tidsplanen og snakker om de rette emner.

 

5) Aftal evt. "lektier" til næste gruppemøde og find en facilitator der skal stå for dette møde. Det vigtigste ved facilitator rollen er nemlig, at det er en rolle der går på skift i gruppen, så alle gruppemedlemmerne får lov til at organiserer og lede minimum et af gruppens møder.

 

Vil du også gerne prøve at lave en udrettedagsorden sammen med din studiegruppe, så kan du finde en skabelon lige her  

Skrevet af: næstved
Oprettet: Mandag 22. august
Materialetype:
Kategori: